Üç sapak ýüplük trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talapyňyz üçin üç sany ýüplük trikota Mach maşynyny öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize has laýyk bolmagy üçin has ýokary takyklyk üç sapak ýüplük trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDER

MT-E-TF3.0

26 ″ -42 ″

12-22G

78F-126F

MT-E-TF3.2

26 ″ -42 ″

12-22G

84F-134F

 Maşyn aýratynlyklary:

1.Kam gutusynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2.Görnüşli trikota Mach maşynyny bir tikiş sazlamak.

3.Hokary takyklykly “Archimedean” sazlamasy, dürli maşynlarda şol bir mata köpeltmek işini ýönekeý we aňsatlaşdyrýar.

4. Merkezi tikiş ulgamy bilen, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.

5. Täze çümdüriji plastinkany düzeltmek dizaýny, çümdüriji plastinkanyň deformasiýasyny aradan aýyrýar.

6. 4 ýodajyk kameranyň dizaýnyny kabul etmek, has ýokary önümçilik we has ýokary hilli enjamyň durnuklylygyny ýokarlandyrdy.

7.Bu owadan görnüş, ýerlikli we amaly gurluş hökmünde görkezilýär.

8. Komponentleriň işleýşine we mata talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

9. dürli ýüplük materiallaryny ulanyp, aýlaw ýüplügi, arka ýüplügi, ýüplügi bir topara üç ýüplügi üýtgedip, gowy aýlawly edip bilersiňiz.

10.MORTON markasy Üç sapak ýüplük trikota Mach maşyn çalyşmak seriýasy, öwrülişik toplumyny çalşyp, Jersi trikota machine maşynyna we Terri trikota machine maşynyna çalşylyp bilner.

GÖRNÜŞ ARERI:

Egin-eşik matalarynda giňden ulanylýar.Eceüň eşikleri, ýyly gorag eşikleri we ş.m.

Three Thread Fleece Knitting Machine4
Three Thread Fleece Knitting Machine5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň