Aşaky beýiklikdäki açyk giňlik trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Tehnologiýaňyzy aňsatlyk bilen işlemek üçin ýeke-täk açyk giňlik trikota Mach maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňize laýyk gelmek üçin açyk satuwda giň açyk trikota Mach maşynyny gyzgyn satyp bileris.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-SJOW3.0 26 ″ -42 ″ 18G - 42G 78F-126F
MT-SJOW4.0 26 ″ -42 ″ 18G - 42G 104F-168F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Pes energiýa sarp etmek.
2. Üç gezek hil barlagy, senagat şahadatnamalarynyň ýerine ýetirilmegi.
3. Pes ses we rahat işlemek operatoryň has ýokary netijeliligini üpjün edýär.
4. Her sargyt materialyny barlaň we barlap görüň.
5. Bölekleriň hemmesi oňat tertipde goýulýar, bir stocka sakçysy ähli çykdajylary we ýazgylary bellik edýär.
6. Her bir prosesi we işçiniň adyny ýazga alyň, ädim üçin jogapkär adam tapyp bilersiňiz.
7. Her bir enjam üçin eltip bermezden ozal maşyn synagy.Müşderä hasabat, surat we wideo hödürlener.
8. Hünärmen we ýokary bilimli tehniki topar, ýokary aşaga çydamly öndürijilik, ýokary ýylylyga çydamly öndürijilik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň