Aşaky beýiklikdäki açyk giňlik trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Tehniki taýdan aňsatlyk bilen işlemek üçin açyk açyk giňlik trikota Mach maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegleriňize laýyk gelmek üçin aşaky satuwda açyk satuw giňligi trikota Mach maşynyny satyp bileris.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-SJOW3.0 26 ″ -42 ″ 18G - 42G 78F-126F
MT-SJOW4.0 26 ″ -42 ″ 18G - 42G 104F-168F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Pes energiýa sarp etmek.
2. Üç gezek hil barlagy, senagat şahadatnamalarynyň standartlaryny durmuşa geçirmek.
3. Pes ses we rahat işlemek operatoryň has ýokary netijeliligini üpjün edýär.
4. Her sargyt materialyny barlaň we barlaň.
5. Bölekleriň hemmesi oňat tertipde goýulýar, bir stocka sakçysy ähli mallary we dükanlary bellik edýär.
6. Her prosesi we işçiniň adyny ýazga alyň, ädim üçin jogapkär adam tapyp bilersiňiz.
7. Her bir enjam üçin eltip bermezden ozal maşyn synagy.Hasabat, surat we wideo müşderä hödürlener.
8. Hünärmen we ýokary bilimli tehniki topar, ýokary eşiklere çydamly, ýokary ýylylyga çydamly öndürijilik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!