Jerseyeke Jersi kompýuterleşdirilen quakard tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyz üçin has ýokary takyk quakard trikota Mach maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary hilli leeke kompýuter quakard trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-SJ-CJ2.1 30 ″ -38 ″ 7G - 32G 64F-80F

Maşyn aýratynlyklary:
Durnukly operasiýa ulgamy bolan 1.3 taraplaýyn kompýuter ulgamy.
2. quakkard gözegçisiniň üsti bilen aňsat işlemek we nagyşlary okamak üçin ýönekeý kompýuter ulgamy, çalt we täsirli.
3.A USB enjamy nagyş maglumatlaryny aňsatlyk bilen saklamak we ulanmak üçin ulanylyp bilner.
4. Pes energiýa sarp etmek.
5. Üç gezek hil barlagy, senagat şahadatnamalarynyň standartlaryny durmuşa geçirmek.
6. Pes ses we rahat işlemek operatoryň has ýokary netijeliligini üpjün edýär.
7. Her sargyt materialyny barlaň we barlaň.
8. Bölekleriň hemmesi bir stockada tertipli goýulýar, bir stocka sakçysy ähli mallary we dükanlary bellik edýär.
9. Her prosesi we işçiniň adyny ýazga alyň, ädim üçin jogapkär adam tapyp bilersiňiz.
10. Her bir enjam üçin eltip bermezden ozal maşyn synagy.Hasabat, surat we wideo müşderä hödürlener.
11. Hünärmen we ýokary bilimli tehniki topar, ýokary eşiklere çydamly, ýokary ýylylyga çydamly öndürijilik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!