Aýratyn önümler

 • Toplumlaýyn maslahat beriş we mugt dizaýn hyzmaty.Professional mata dizaýny we maşyn ululygyny saýlamak, tutuş maşynyň mehaniki bölegi we ulgam dizaýny.Toplumlaýyn maslahat beriş we mugt dizaýn hyzmaty.Professional mata dizaýny we maşyn ululygyny saýlamak, tutuş maşynyň mehaniki bölegi we ulgam dizaýny.

  Satuwdan öňki hyzmat

  Toplumlaýyn maslahat beriş we mugt dizaýn hyzmaty.Professional mata dizaýny we maşyn ululygyny saýlamak, tutuş maşynyň mehaniki bölegi we ulgam dizaýny.
 • Gaty hil gözegçiligini durmuşa geçirmek, öz wagtynda gowşurmak, howpsuzlyk logistika tertibi we gowy maliýe goldawy.Gaty hil gözegçiligini durmuşa geçirmek, öz wagtynda gowşurmak, howpsuzlyk logistika tertibi we gowy maliýe goldawy.

  Şertnama hyzmaty boýunça

  Gaty hil gözegçiligini durmuşa geçirmek, öz wagtynda gowşurmak, howpsuzlyk logistika tertibi we gowy maliýe goldawy.
 • Wagtynda bolup biläýjek ýalňyşlygyň millionyny düzmek we düzmek üçin 100% höwes ederis.Wagtynda bolup biläýjek ýalňyşlygyň millionyny düzmek we düzmek üçin 100% höwes ederis.

  Satuwdan soň hyzmat

  Wagtynda bolup biläýjek ýalňyşlygyň millionyny düzmek we düzmek üçin 100% höwes ederis.
 • Morton siziň bilen bilelikde söwda etmegi umyt edýär!Gowy üpjün ediji hyzmatdaş, siziň ýaly gowy işewür adam üçin!Morton siziň bilen bilelikde söwda etmegi umyt edýär!Gowy üpjün ediji hyzmatdaş, siziň ýaly gowy işewür adam üçin!

  Biz bilen habarlaşyň

  Morton siziň bilen bilelikde söwda etmegi umyt edýär!Gowy üpjün ediji hyzmatdaş, siziň ýaly gowy işewür adam üçin!

BIZ hakda

 • Z03P_ (X0AP [9SLSIFJ4`] SL

Morton Machinery Company, egin-eşik we dokma senagatynyň ýokary tehnologiýa esasly trikota machine maşyn dizaýn önümçiligi, hyzmat we üpjünçilik kompaniýasydyr. Önümlerimiziň hemmesi dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.“Single Jersey Machine”, “Fleece Machine”, “quakard Machine”, “Rib Machine” we “Açyk giňlikli maşyn” we beýleki degişli önümleri köp ýyl bäri tehniki goldaw we Hindistan, Türkiýe we Wýetnam zawodyna ätiýaçlyk bilen üpjün edýäris. Biz ýeke-täk hytaýlylar maşynyň durnuklylygy we ýokary takyklygy üçin iň oňat alýumin kamera gutusy bilen simli dizaýny togtatdy.

GÖRNÜŞ ARERI

BLOG

Satyn almagyň we tehniki hyzmatyň bahasyny azaltmak we ýerli bazaryň bäsdeşlik ukybyny güýçlendirmek üçin edýän ähli zadymyz.Mortonyň doly hyzmaty, size köp iş ýüküni tygşytlar we şatlykly tejribe getirer.

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!