Trikota Mach maşyn çümdürijileri

Gysga düşündiriş:

Trikota machine maşyn çümdürijileriniň ygtybarly önümini gözleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Has ýokary takyk trikota Mach maşyn çümdürijilerini şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iş bahasy: toplum üçin ABŞ 0.045-0.23
Iň az sargyt mukdary: 3000 sany
Üpjünçilik ukyby: 36ylda 36 million sany
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar:
1. Tersine / ortaky / öň tarapy aýlap iki esse galyňlyk çümdüriji.
2. Bölekleýin gatylaşma has çydamly bolup, sürtülmäni azaldyp, öndürijiligini ýokarlandyryp biler.
3. Örän tekiz we beýik ýalpyldawuk.
4.Gaty gowy we ýylmanak bokurdak.
5. arnüplükleriň arasynda iň az sürtülme bilen tegelek ege.
6. Uzak ömri bilen gaty gaty materiallar.
Morton, tegelek trikota machine maşynlary üçin çümdürijiler we bölekler öndürmekde ýöriteleşen hytaý kompaniýasydyr. Biziň maksadymyz ýokary takyk we çydamly çümdürijileri öndürmek. Trikota machine maşynynyň ähli markasy üçin köp görnüşli önüm hödürleýäris, aýratyn zerurlyklar üçin çözgütler hem bar. Iň oňat hilli önümleri ösdürmäge we müşderilerimize iň gowy hyzmaty bermäge borçlanýarys.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!