Jerseyeke Jersi trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyz üçin “Single Jersey Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin “Precision Single Jersey” trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDER

MT-E-SJ3.0

26 ″ -42 ″

18G - 46G

78F-126F

MT-E-SJ3.2

26 ″ -42 ″

18G - 46G

84F-134F

MT-E-SJ4.0

26 ″ -42 ″

18G - 46G

104F-168F

Maşyn aýratynlyklary:

1.Single Jersi trikota Mach maşyny Kameranyň gutusynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2. Bir tikişi sazlamak

3.Single Jersi trikota Mach maşyny, ýokary takyklykly “Arhimed” sazlamasyny ulanyp.

4. Merkezi tikiş ulgamy bilen, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.

5. 4 track kamerasynyň dizaýnyny kabul etmek, has ýokary önümçilik we has ýokary hilli enjamyň durnuklylygyny ýokarlandyrdy.

6.Bu maşyn, mehanika, dinamika, dokma ýörelgesi we ergonomika dizaýny üçin sintezdir.

7. Komponentleriň işleýşine we mata talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

8.MORTON leeke Jersi Maşyn Çalyşma seriýasy, öwrüliş toplumyny çalşyp, terri we üç sapakly ýüň maşyn bilen çalşylyp bilner.

GÖRNÜŞ ARERI:

“Jersey Jersey Machine” egin-eşik matalarynda, öý önümlerinde we senagat önümlerinde giňden ulanylýar.Içki eşikler, palto, balak, futbolkalar, düşek düşekleri, düşek ýorganlary, perdeler we ş.m.

Jerseyeke Jersi trikota Mach enjamy2
Jerseyeke Jersi trikota Mach enjamy

ÜPJÜNÇILIGimiz: 

1. Öz zawodymyz bolansoň, size iň bäsdeş bahalary we hili hödürläp bileris. Bu agent töleglerini ep-esli tygşytlar we siziň üçin çykdajylary azaldar.

2. Top Hil: Bizde berk gözegçilik ulgamy bar we bazarda gowy abraýdan peýdalanýarys.

3. Çalt we tygşytly eltip bermek: ippingük daşaýan kompaniýa bilen biziň arasynda uly arzanladyş bilen uzak möhletli şertnama hyzmatdaşlygy ýola goýuldy.

Soraglar:

1.Siziň kompaniýaňyz söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Bu ugurda 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan tegelek trikota machine maşynyny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana.

2. Biziň üçin dizaýny edip bilersiňizmi?

Hawa.Tegelek trikota machine maşyn dizaýnynda we önümçiliginde baý tejribesi bolan ajaýyp we hünärmen toparymyz bar.

Diňe pikirleriňizi aýdyň, biz oňa baha bereris we dizaýny siziň islegiňiz boýunça ederis.

3. Maňa arzanladyş berip bilersiňizmi?

Arzanladyş bar, ýöne arzanladyş dürli mukdarda baglylykda üýtgäp biler, sebäbi mukdar arzanladyş derejesini kesgitlemekde möhüm faktor bolup durýar. Mundan başga-da, bu ugurda bahalarymyz gaty bäsdeşlik edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!