Classicewropanyň nusgawy wersiýasy

 • High Speed Single Jersey Knitting Machine

  Speokary tizlikli Jersi trikota Mach enjamy

  Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Single Jersey Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Soňra gerekli ýere geldiňiz, Hytaýda togtadylan sim ýaryş dizaýny bolan ýeke-täk önüm.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin “Precision Single Jersey Machine” -ny hödürläp bileris.
  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Three Thread Fleece Knitting Machine

  Üç sapak ýüplük trikota Mach enjamy

  Polisteri gaty gowy örtýän we reňkli reňk çykmaýan hünärmen Üç sapak ýüplük trikota Mach maşynyny tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Has köp mata sargytlaryny almaga kömek etmek üçin iň oňat hilli leeke ýüplük maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • High Production Terry Knitting Machine

  Producokary önümçilik Terri trikota Mach enjamy

  Productionokary önümçilik we durnuklylyk bilen ökde Terri Trikota Mach enjamyny tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklykly ýeke terri trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Double Jersey Interlock Knitting Machine

  Jübüt Jersi gulp trikota Mach enjamy

  Specificörite mata talaplary üçin “High-Presion Double Jersey Interlock Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin goşa ölçegli goşa jersi tegelek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Rib Circular Knitting Machine

  Rib tegelek trikota Mach enjamy

  Specificörite 2X2 Rib trikota fabric mata zerurlygy üçin ýokary durnukly Rib trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin Hytaýda iň oňat süýüm trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Double Jersey Computerized Jacquard Circular Knitting Machine

  Jübüt Jersi kompýuterleşdirilen quakkard tegelek trikota Mach enjamy

  Specificörite quakkard matanyň zerurlygy üçin ýokary takyklyk quakard trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin iň oňat hilli “Interlok quakard Trikota Mach” maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Double Jersey Open Width Circular Knitting Machine

  Jübüt Jersi açyk ini tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite matanyň zerurlygy üçin ýokary önümçilik we gyzgyn satuw goşa jersi açyk giňlikli tegelek trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin has gowy hilli “Double Jersey Açyk giňlik trikota Mach maşyny” hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Reverse Terry Knitting Machine

  Terri trikota Mach maşynyny tersine

  Fabricörite mata talapyňyz üçin hünärmen Terri Trikota Mach Maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Örän ýokary hilli Velor Trikota Mach maşynyny ösdürip ýetişdirmekde, çotmakda, gyrkmakda ulanyp bileris,
  we süri we polýar ýüň ýaly dürli matalary ýasamak üçin gutarandan soň nagyş.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum