Jübüt Jersi gulp trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Double Jersey Interlock Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklyk goşa jersi interlok trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDERS

MT-E-DJ

30 ″ -44 ″

16G - 40G

60F-120F

Maşyn aýratynlyklary:

1. Iki gezek Jersi gulplama trikota Mach maşyny, ýylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak we kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2. Bir tikiş sazlamasyny ulanyp, iki gezek Jersi gulp trikota Mach enjamy

3. ýokary takyklykly Arhimed sazlamasy.

4. Aýlawda 2 ýodadan we silindrde 4 ýoldan ybarat kameralar bilen enjamlaşdyrylan köp funksiýaly maşyn.Diňe kameralaryň hünär tertibini üýtgetmek bilen goşa gurluşy üýtgeder we üýtgeýän bazara laýyk gelerdi.

5.Bu owadan görnüş, ýerlikli we amaly gurluş hökmünde görkezilýär.

6. Komponentleriň işleýşine we mata talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

7. Topokarky we aşaky dişli dişli we sesiň aşgazanyny azaltmak, soň bolsa olaryň takyklygyny we ömrüni gowulandyrmak üçin ýag siňdirýän dizaýny kabul edýär.

8. Maşynyň täze dizaýn çarçuwasyny kabul etmek, kameranyň gutusy we ýeňi bir wagtyň özünde süýşýär, ýokarky we düwmäniň arasynda iňňe çydamlylygyny we arassalanyşyny sazlamak has takyk we ýönekeý bolýar.

GÖRNÜŞ ARERI:

Simpleönekeý iňňe we kameranyň üýtgemegi arkaly dürli görnüşli ýokary hilli dokma matalary, dokma dokma, howa gatlagy, gatlak ýassyk, köpük üýşmesi, goşa ýer örtügi, mercerizlenen pagta we ş.m.Ruetan elastik süýümli OP enjamy bilen ulanylsa, elastik goşa trikota fabric mata ýaly moda bolan erkek we aýal üçin ýokary derejeli ýüz matasy ýasalyp bilner.

Jübüt Jersi gulp trikota Mach enjamy5
Jübüt Jersi gulp trikota Mach maşyn4

 

bd7fb4c6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary

    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!