Jübüt Jersi gulp trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyz üçin “Double Jersey Interlock Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklyk goşa jersi interlok trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDERS

MT-E-DJ

30 ″ -44 ″

16G - 40G

60F-120F

Maşyn aýratynlyklary:

1. Jübüt Jersi gulplama trikota Mach maşyny, ýylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak we kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2. Bir tikiş sazlamasyny ulanyp, iki gezek Jersi gulp trikota Mach enjamy

3. ýokary takyklykly Arhimed sazlamasy.

4. Aýlawda 2 ýoldan we silindrde 4 ýoldan ybarat kameralar bilen enjamlaşdyrylan köp funksiýaly maşyn.Diňe kameralaryň hünär tertibini üýtgetmek bilen goşa gurluşy üýtgeder we üýtgeýän bazara laýyk gelerdi.

5.Bu owadan görnüş, ýerlikli we amaly gurluş hökmünde görkezilýär.

6. Komponentleriň işleýşine we matanyň talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

7. Topokarky we aşaky dişli dişli we sesiň aşgazanyny azaltmak, soňra bolsa olaryň takyklygyny we ömrüni gowulandyrmak üçin ýag siňdiriji dizaýny kabul edýär.

8. Enjamyň täze dizaýn çarçuwasyny kabul etmek üçin, kameranyň gutusynyň düýbüni we ýeňini bir wagtyň özünde süýşürmek bolýar, şonuň üçin ýokarky we düwmäniň arasynda iňňe çydamlylygyny we arassalanyşyny sazlamak has takyk we ýönekeý bolýar.

GÖRNÜŞ ARERI:

Simpleönekeý iňňe we kameranyň üýtgemegi bilen dürli görnüşli ýokary hilli dokma mata, egirme dokma, howa gatlagy, gatlak gatlagy, köpük üýşmesi, goşa ýer örtügi, mercerizlenen pagta we ş.m.Ruetan elastik süýümli OP enjamy bilen ulanýan bolsaňyz, elastik goşa trikota fabric mata ýaly moda erkek we aýal üçin ýokary derejeli ýüz matasy ýasalyp bilner.

Double Jersey Interlock Knitting Machine5
Double Jersey Interlock Knitting Machine4

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary