Aziýa wersiýasy

 • Single Jersey Knitting Machine

  Jerseyeke Jersi trikota Mach enjamy

  Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Single Jersey Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Islegiňize laýyk gelmek üçin “Precision Single Jersey” trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
  Asyl nusgasy: Hytaý, Kuançhouou

  Port: Sýamen

  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

  Baha: Gepleşik

  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

  Töleg möhleti: TT, LC

  Eltip beriş senesi: 30-35 gün

  Gaplamak: eksport standarty

  Kepillik: 1 ýyl

  MOQ: 1 toplum

 • Three Thread Fleece Circular Knitting Machine

  Üç sapak ýüplükli tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Single Jersey Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Soňra gerekli ýere geldiňiz, Hytaýda togtadylan sim ýaryş dizaýny bolan ýeke-täk önüm.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin “Precision Single Jersey Machine” -ny hödürläp bileris.
  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Interlock Open Width Circular Knitting Machine

  Açyk giňlikdäki tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite mata talapyňyz üçin has ýokary durnukly goşa Jersi açyk giňlik trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin Hytaýda goşa açyk giňlik trikota Mach enjamyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Double Jersey Computerized 4(6) Colors Auto Striper Circular Knitting Machine

  Jübüt Jersi kompýuterleşdirilen 4 (6) reňk awto zolakly tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Striper Trikota Mach Machine Manufacture” bilen “Precision Interlock Jacquard” -y tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize has laýyk hilli goşa quakard Striper trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • High Speed Single Body Size Knitting Machine

  Speokary tizlikli ýeke göwrümli trikota Mach enjamy

  Içki eşik eşiklerini, gyzlar üçin saç zolagyny, lukmançylyk bentini, ýüzüň boýnuny we lykia kellesini has gowy hilli etmek isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary tizlikli bir göwrümli tegelek trikota machine enjamyny hödürläp bileris.
  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Body Size Interlock Knitting Machine

  Bedeniň ululygy gulp trikota Mach enjamy

  Specificörite eşik talaplaryňyza görä has ýokary önüm öndürýän erkekleriň içki eşigi, çeňňek, trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary hilli “Body Size Double Jersey Trikota Mach Machine” hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Lower Height Single Open Width Knitting Machine

  Aşaky beýiklikdäki açyk giňlik trikota Mach enjamy

  Tehnologiýaňyzy aňsatlyk bilen işlemek üçin ýeke-täk açyk giňlik trikota Mach maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin açyk satuwda giň açyk trikota Mach maşynyny gyzgyn satyp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Single Jersey Computerized Jacquard Circular Knitting Machine

  Jerseyeke Jersi kompýuterleşdirilen quakkard tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite matanyň zerurlygy üçin has ýokary takyklyk quakard trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk has ýokary hilli leeke-täk kompýuter quakard Trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • High Pile Circular Knitting Machine

  Pokarky örtükli tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite matanyň zerurlygy üçin has ýokary öndürijilikli aýlawly trikota Mach maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize has laýyk gelmek üçin has oňat tekiz ýelekli tegelek trikota Mach enjamyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Single Jersey Computerized 4(6) Colors Auto Striper Circular Knitting Machine

  Jerseyeke Jersi kompýuterleşdirilen 4 (6) reňkler Awto zolakly tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Stripers Trikota Mach Machine Manufacture” bilen “Higherokary Presion quakard” tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegleriňize laýyk gelmek üçin has gowy hilli leakkard Striper trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum