Aziýa wersiýasy

 • Jerseyeke Jersi trikota Mach enjamy

  Jerseyeke Jersi trikota Mach enjamy

  Fabricörite mata talaplaryňyz üçin “Single Jersey Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Islegiňize laýyk gelmek üçin “Precision Single Jersey” trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

  Port: Sýamen

  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

  Baha: Gepleşik

  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

  Töleg möhleti: TT, LC

  Eltip beriş senesi: 30-35 gün

  Gaplamak: eksport standarty

  Kepillik: 1 ýyl

  MOQ: 1 toplum

 • Jerseyeke Jersi kompýuterleşdirilen quakard tegelek trikota Mach enjamy

  Jerseyeke Jersi kompýuterleşdirilen quakard tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite mata talaplaryňyz üçin has ýokary takyk quakard trikota Mach maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary hilli leeke kompýuter quakard trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Jerseyeke Jersi kompýuterleşdirilen 4 (6) reňk awto zolakly tegelek trikota Mach enjamy

  Jerseyeke Jersi kompýuterleşdirilen 4 (6) reňk awto zolakly tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite mata talapyňyz üçin Stripers Trikota Mach Machine önümçiligi bilen Higherokary Presion quakardy tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin has gowy hilli leakkard Striper trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Bedeniň ululygy gulp trikota Mach enjamy

  Bedeniň ululygy gulp trikota Mach enjamy

  Specificörite eşik talaplaryňyza görä has ýokary öndürijilikli erkekleriň içki eşikleri, çeňňek, aýakly trikota Mach maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary hilli Beden Ölçegi Jersi Trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Jübüt Jersi kompýuterleşdirilen 4 (6) reňk awto zolakly tegelek trikota Mach enjamy

  Jübüt Jersi kompýuterleşdirilen 4 (6) reňk awto zolakly tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Striper Trikota Mach Machine Manufacture” bilen has ýokary takyklyk interlok quakardy tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin has gowy hilli goşa quakard Striper trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Üç sapak ýüplükli tegelek trikota Mach enjamy

  Üç sapak ýüplükli tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite mata talaplaryňyz üçin “Single Jersey Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Soňra gerekli ýere geldiňiz, biz Hytaýda togtadylan sim ýaryş dizaýny bolan ýeke-täk önüm.
  Islegleriňize laýyk gelmek üçin “Precision Precision Single Jersey” maşynyny hödürläp bileris.
  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Açyk giňlikdäki tegelek trikota Mach enjamy

  Açyk giňlikdäki tegelek trikota Mach enjamy

  Fabricörite mata talaplaryňyz üçin has ýokary durnukly goşa Jersi açyk ini trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin Hytaýda goşa açyk giňlik trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Speokary tizlikli ýeke göwrümli trikota Mach enjamy

  Speokary tizlikli ýeke göwrümli trikota Mach enjamy

  Içki eşik eşiklerini, gyzlar üçin saç zolagyny, lukmançylyk bandajyny, ýüzüň boýnuny we lykia kellesini has gowy etmek isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegleriňize laýyk gelmek üçin has ýokary tizlikli göwrümli tegelek trikota machine enjamyny hödürläp bileris.
  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Aşaky beýiklikdäki açyk giňlik trikota Mach enjamy

  Aşaky beýiklikdäki açyk giňlik trikota Mach enjamy

  Tehniki taýdan aňsatlyk bilen işlemek üçin açyk açyk giňlik trikota Mach maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegleriňize laýyk gelmek üçin aşaky satuwda açyk satuw giňligi trikota Mach maşynyny satyp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

 • Pokarky üýşmeleňli trikota Mach enjamy

  Pokarky üýşmeleňli trikota Mach enjamy

  Fabricörite mata talapyňyz üçin has ýokary öndürijilikli aýlawly trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
  Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
  Islegiňize laýyk gelmek üçin has oňat tekiz ýumşak trikota Mach enjamyny hödürläp bileris.

  Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
  Port: Sýamen
  Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
  Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
  Baha: Gepleşik
  Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
  Töleg möhleti: TT, LC
  Eltip beriş senesi: 40 gün
  Gaplamak: eksport standarty
  Kepillik: 1 ýyl
  MOQ: 1 toplum

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!