Pokarky üýşmeleňli trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talapyňyz üçin has ýokary öndürijilikli aýlawly trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňize laýyk gelmek üçin has oňat tekiz ýumşak trikota Mach enjamyny hödürläp bileris.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-HP 30 ″ -38 ″ 12G - 26G 16F-24F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Köne görnüşi bilen deňeşdirilende önümçiligi 2-3 esse ýokarlandyrmak üçin ýokary tizlikli ýörite dizaýn.
2.Gorizontal zolaklaryň mata üstündäki dik zolaklar we reňk tapawutlaryny boýamak meselelerinden netijeli halas bolup biler.
3.Bu maşyn esasan ýorgan, haly, merjen mata, karton mahmal,polotensa, gün gülli mahmal, polotensa, ýokary üýşmeleň, sosna matasy we her dürli eşik materiallary.
4. Pes energiýa sarp etmek.
5. Üç gezek hil barlagy, senagat şahadatnamalarynyň standartlaryny durmuşa geçirmek.
6. Pes ses we rahat işlemek operatoryň has ýokary netijeliligini üpjün edýär.
7. Her sargyt materialyny barlaň we barlaň.
8. Bölekleriň hemmesi bir stockada tertipli goýulýar, bir stocka sakçysy ähli mallary we dükanlary bellik edýär.
9. Her prosesi we işçiniň adyny ýazga alyň, ädim üçin jogapkär adam tapyp bilersiňiz.
10. Her bir enjam üçin eltip bermezden ozal maşyn synagy.Hasabat, surat we wideo müşderä hödürlener.
11. Hünärmen we ýokary bilimli tehniki topar, ýokary eşiklere çydamly, ýokary ýylylyga çydamly öndürijilik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!