Pokarky örtükli tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talapyňyz üçin ýokary “Pile” tegelek trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin “Precision High Pile” tegelek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDERS
MT - AC-- HP 30 "-38" 16-26G 16F-24F

 

Maşyn aýratynlyklary:

1.Yokary üýşmeleňli tegelek trikota Mach enjamy heatylylygyň ýaýramagynyň netijeliligini ýokarlandyrmak we kameranyň gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2.Hokary üýşmeleňli tegelek trikota Mach maşynyna aýlawly trikota machine enjamy hem diýilýär.

3.Kameralarda we iňňe kesijilerinde özboluşly dizaýna eýe bolup, keseligine we dik zolakly mata, deň däl üýşmeleň we diferensial boýag ýaly köp sanly adaty meseleleriň öňüni alyp biler.

4. Müşderileriň islegi üçin kesijilerde iki görnüşli dizaýn bar one Bir iňňe bilen çeňňek we kesiji aýrylýar.

5.Bu maşyn ýokary tizlikde işläp bilýär, çykyş adaty enjam üçin 3 esse köp.

6.Hokary üýşmeleňli tegelek trikota Mach enjamy owadan görnüşi, ýerlikli we amaly gurluşy hökmünde görkezilýär.

7. Her bir komponentiň işleýşiniň takyklygyna we matanyň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin, senagatda ýokary derejeli materiallary we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

 

GÖRNÜŞ ARERI:

Bu enjam dokalan materiallara himiki süýümli ýüpek seriýasy, pagta, arassa ýüň ýüplük we ýokary süýüm hökmünde ulanylýar.we beýlekiler trikota material materialy. Merjen kassiri, karp kassiri, Kirin kassiri, mahmal, günebakar kassiri, Tawus kassiri, köpürjik kassiri, pagta kassiri / sütükli kassir, PV ýüňi, super ýüň, super ýüň, super goýun - ýumşak kassir we arka ýüň.Egin-eşik, asma, düşek, oýunjak, divan mata, haly, ýorgan we awtoulag ýassygy üçin ulanylýar.Matalar dürli saýlamalar we maksat bilen giňden bazaryň derwaýys zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler!

Cut-loop-pile-1
Cut-loop-pile

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň