Terri tegelek trikota Mach enjamyny tersine

Gysga düşündiriş:

Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Tersi Terri” tegelek trikota Mach maşynyny öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize has laýyk gelmek üçin “Precision Reverse Terry” tegelek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDERS

MT-E-TY1.6

30 ″ -38 ″

16G - 24G

48F-60F

Maşyn aýratynlyklary:

1.MORTON markasy Tersi Terri tegelek trikota Mach maşyny, ýylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak we kameranyň gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin uçaryň alýumin garyndysyny enjamyň esasy böleginde ulanmak.

2.MORTON markasy Tersine Terri tegelek trikota Mach enjamy, bir tikiş sazlamasyny ulanyp.

3. ýokary takyklykly Arhimed sazlamasy.

4.Merkezi tikiş ulgamy, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.

5. Täze çümdüriji plastinkany düzeltmek dizaýny, çümdüriji plastinkanyň deformasiýasyny aradan aýyrýar.

6. Komponentleriň işleýşine we matanyň talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

7. specialörite dizaýn we sungat bilen, üýşmäniň uzynlygyny deň we deň edip, ýeriň tarapyny görkezmän terri gurluşyny düzedip bolýar.

8. Dürli üýşmeleň uzynlygy üçin dürli çümdürijileri üpjün edip biler (1.0--6.0mm).

9.MORTON markasy Ters Terri Machine Çalyşma seriýasyny, öwrülişik toplumyny çalşyp, Jersi trikota machine maşynyna we Üç sapak ýüpi maşynyna çalşyp bolar.

GÖRNÜŞ ARERI:

Ters terri trikota Mach maşyny eşiklerde, öý dokma önümlerinde, oýunjaklarda we önümçilik matalarynda giňden ulanylyp bilner.

IMG_20210726_172306
18489488290_200328827

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň