Producokary önümçilik Terri trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Productionokary önümçilik we durnuklylyk bilen ökde Terri Trikota Mach enjamyny tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklykly ýeke terri trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-EC-TY2.0 30 "-38" 16G - 24G 60F-76F

Maşyn aýratynlyklary:
1 Saklanan sim ýaryşy podşipnik dizaýny, enjamyň işleýiş takyklygyny we täsir garşylygyny peseltmäge mümkinçilik berýär.
Şol bir wagtyň özünde, sürüjiniň energiýa sarp edilişi ep-esli azalýar.
2 heatylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýuminini aolly ulanmak
we kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak.
3 Adamyň gözüniň görüş ýalňyşlygyny işlemegiň takyklygy bilen çalyşmak üçin bir tikiş sazlamasy,
we ýokary takyklykly Archimedean sazlamasy bilen takyk masştab ekrany
Birmeňzeş matany dürli maşynlarda köpeltmek prosesi ýönekeý we aňsat.
4 Özboluşly maşyn bedeniniň gurluşy dizaýny, adaty pikirlenmäni bozýar we maşynyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.
5 Merkezi tikiş ulgamy, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.
6 Çümdüriji plastinkanyň deformasiýasyny aradan aýyrýan täze çümdüriji plastinka düzediş dizaýny.
“Morton Single Terry Machine” alyş-çalyş seriýasy, öwrülişik toplumyny çalşyp, ýeke we üç sapakly ýüň maşynyna çalşyp bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň