Rib tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyza ökde Rib tegelek trikota Mach maşynyny öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklykly tegelek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDERS

MT-E-RB

30 ″ -38 ″

12G - 22G

54F-68F

Maşyn aýratynlyklary:

1.Rib tegelek trikota Mach maşyny, ýylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak we kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2.Rib tegelek trikota Mach maşyny, ýokary takyklykly “Arhimed” sazlamasyny ulanyp.

3.Ol owadan görnüş, ýerlikli we amaly gurluş hökmünde görkezilýär.

4. Komponentleriň işleýşine we matanyň talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

5. Topokarky we aşaky dişliler, dişli we sesiň aşgazanyny azaltmak, soňra olaryň takyklygyny we ömrüni gowulandyrmak üçin ýag siňdiriji dizaýny kabul edýärler.

6. Maşynyň täze dizaýn çarçuwasyny kabul etmek üçin, kameranyň gutusy we ýeňi bir wagtyň özünde süýşýär, ýokarky we düwmäniň arasynda iňňe çydamlylygyny we arassalanyşyny sazlamak has takyk we ýönekeý bolýar.

GÖRNÜŞ ARERI:

Simpleönekeý iňňe we kameranyň üýtgemegi bilen dürli görnüşli ýokary hilli dokma mata, egirme dokma, howa gatlagy, gatlak gatlagy, köpük üýşmesi, goşa ýer örtügi, mercerizlenen pagta we ş.m.Ruetan elastik süýümli OP enjamy bilen ulanýan bolsaňyz, elastik goşa trikota fabric mata ýaly moda erkek we aýal üçin ýokary derejeli ýüz matasy ýasalyp bilner.

Rib Circular Knitting Machine5
Rib Circular Knitting Machine4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň