Trikota Mach maşyn inwertory

Gysga düşündiriş:

Has gowy marka inwertor önümini gözleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Has ýokary öndürijilikli trikota machine maşyn inwertoryny şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iş bahasy: PC üçin 200-500 ABŞ dollary
Iň az sargyt mukdary: 1 toplum
Üpjünçilik ukyby: ýylda 350000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň aýratynlyklary:
1. Ajaýyp hil.
2. 20 ýyldan gowrak hünär önümçiligi.
3. Satuwdan soňky iň oňat hyzmat.
“Morton Inverter” umumy maksatly inwertorlaryň ýokary öndürijilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary tork, ýokary takyklyk we giň tizligi sazlamak üçin özboluşly dolandyryş usulyny ulanýar;şuňa meňzeş önümlerden ýokary we gaty tor, temperatura, çyglylyk we tozan üçin amatlydyr.Önümiň ygtybarlylygyny ep-esli ýokarlandyrmak ukyby.
Inverter, müşderiniň umumy zerurlyklaryny müşderiniň şahsy zerurlyklary we önümçilik zerurlyklary, amaly PI, ýönekeý PLC çeýe giriş we çykyş terminallary, impuls ýygylygy sazlamasy, elektrik togunyň kesilmegi we ýapmagyň parametrlerini saýlamak, işleýän buýruk kanaly bilen birleşdirilen ýygylyk sazlaýyş kanaly, organiki taýdan birleşdirýän önümdir, enjam öndürýän müşderiler üçin öňdebaryjy toplumlaýyn çözgütleri üpjün etmek, ulgam çykdajylaryny azaltmak we ulgamyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin nol ýygylykly histereziýa gözegçilik, esasy we kömekçi berlen gözegçilik, swing ýygylygyna gözegçilik, kesgitlenen uzynlyk gözegçiligi we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!