Jübüt Jersi quakkard tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite matanyň zerurlygy üçin goşa Jersi quakkard tegelek trikota Mach maşynyny öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklyk goşa jersi quakkard tegelek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDERS
MT-E-DJ-CJ 30 ″ -38 ” 16G - 28G 72F-84F

Maşyn aýratynlyklary:

1.Kamera gutusynyň esasy böleginde uçar alýuminiý garyndysyny ulanyp, goşa Jersi quakard tegelek trikota Mach maşyny.

2. Jübüt Jersi quakkard tegelek trikota Mach maşyny, ýokary takyklykly “Archimedes” sazlamasyny Ulanylýar.

3.Ol owadan görnüş, ýerlikli we amaly gurluş hökmünde görkezilýär.

4. Komponentleriň işleýşine we matanyň talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

5. Enjamyň täze dizaýn çarçuwasyny kabul etmek, kameranyň gutusy we ýeňi bilen bir wagtyň özünde süýşmek bolýar, şonuň üçin iňňäniň çydamlylygyny we ýokarky we aşaky aralyklaryny arassalamak has takyk we ýönekeý bolýar.

6. Hiç bir taslama ýörite çyzgy programma üpjünçiligi gerek däl.Häzirki wagtda bazardaky çyzgy programma üpjünçiliginiň hemmesini diýen ýaly hemme ýerde ulanyp bolýar.

7.Her matanyň ýüzi ýa-da dizaýny, skanirlemek we programmirlemek arkaly kompýutere girizilip bilner.Reňkleri arassalamak we düzetmek prosesini geçenden soň, programma üpjünçiligi arkaly iňňäni saýlamak programmasyna öwrüler, soňra usb diskinde saklanar we işlemek üçin enjama iberiler.

8.Siz gül nagyşlaryny birnäçe minutda üýtgedip bilersiňiz.Furon maglumatlary kompýuteriň apparat üpjünçiliginde ýa-da programma üpjünçiliginde hem saklanyp bilner.

 

GÖRNÜŞ ARERI:

Simpleönekeý iňňe we kameranyň üýtgemegi bilen dürli görnüşli ýokary hilli dokma mata, egirme dokma, howa gatlagy, gatlak gatlagy, köpük üýşmesi, goşa ýer örtügi, mercerizlenen pagta we ş.m.Ruetan elastik süýümli OP enjamy bilen ulanýan bolsaňyz, elastik goşa trikota fabric mata ýaly moda erkek we aýal üçin ýokary derejeli ýüz matasy ýasalyp bilner.

微信截图_20210820133703
未标题-1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary