Lukmançylyk bandajy trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Talabyňyz üçin lukmançylyk bandajy Trikota Mach Maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňizi has gowy kanagatlandyrmak üçin has oňat öndürijilikli lukmançylyk pagta Net Bandage Making Machine hödürläp bileris.

FOB bahasy: toplumy üçin ABŞ 8000-15000
Iň az sargyt mukdary: 1 toplum
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T, L / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT

1 Haryt görnüşi Lukmançylyk bandajy trikota Mach enjamy
2 Model belgisi MT-MB
3 Marka ady MORTON
4 Naprýa / eniýe / ýygylyk 3 Faza, 380V / 50HZ
5 Motor güýji 1.5 at güýji
6 Ölçegi (L * W * H) 2m * 1m * 2.2m
7 Agram 0.65T
8 Ulanylýan ýüplük materiallary Pagta, poliester, çinlon , sinteriki süýüm, gapak likra we ş.m.
9 Mata ulanylyşy Medial bandaj, pagta arassa bandaj
10 Reňk Ak we ak
11 Diametri 6 "-12"
12 Gauage 12G-28G
13 Iýmitlendiriji 6F-8F
14 Tizlik 60-100RPM
15 Çykyş 3000-15000 sany / 24 sag
16 Gaplamak maglumatlary Halkara standart gaplama
17 Eltip bermek Goýum alandan soň 30 günden 45 güne çenli

ÜPJÜNÇILIGimiz:

1. Kiçijik girdeji: Kompaniýamyzyň güýji, gaýtadan karz bermek, şertnamany saklamak, önümiň hilini üpjün etmek, dürli kategoriýalar we arzan bahalar ýörelgelerinde müşderileriň ynamyny gazandy.Içerden we daşary ýurtlardan gelen köne we täze müşderileri garşy alyň ýa-da maslahat we gepleşikler üçin kompaniýamyza geliň. 10 ýyllyk yzygiderli satuw artmagy.

2. Iň oňat hyzmat: Müşderiniň göwnünden turmak elmydama LEADING tehnikasynyň ileri tutulýan meselesidir, islendik meseläni çözmek isleýäris.Soralan ähli soraglara jogap bereris, mätäçlere kömek ederis we her dilege jogap bereris.

3. Professional gözleg we gözleg toparymyz, islegiňizi kanagatlandyrmak üçin önümiň hiline berk gözegçilik edip biler.

4. Islegiňize görä önümçilikden, gaýtadan işlemekden başlap gaplamak we ş.m. iň gowy hyzmaty hödürleýäris.

 

Soraglar:

1.Bäsdeşleriňiz bilen deňeşdireniňde artykmaçlyklaryňyz näme?

(1).Hünärli öndüriji

(2).Ygtybarly hil gözegçiligi

(3).Bäsdeşlik bahasy

(4).Workokary iş netijeliligi (24 sagat)

(5).Bir nokatly hyzmat

2. Şereketiňiz hiline nädip gözegçilik edýär?

Önümçilige gözegçilik etmek we her jikme-jigi barlamak üçin önümçilik liniýamyzda aýratyn hil barlagçylarymyz ýerleşdirildi.Productshli önümler eltilmezden ozal barlanmalydyr. Içerki gözden geçirmek we gutarnykly gözden geçirmek zerurdyr.

1. rawhli çig mal zawodymyza gelenimizden soň barlanýar.

2. productionhli bölekler, logotip we beýleki maglumatlar önümçilik wagtynda barlanýar.

3.Gaplamagyň ähli jikme-jiklikleri önümçilik wagtynda barlanýar.

4. productshli önümleriň hili we gaplanyşy ähli gurnama we synagdan soň soňky barlagda gaýtadan barlanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary

    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!