Jübüt Jersi kompýuterleşdirilen quakard tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Specificakard matanyň aýratyn talaplary üçin ýokary takyk quakard trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegleriňize laýyk gelmek üçin iň ýokary hilli “Interlock Jacquard Trikota Machine” hödürläp bileris.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-EC-DJ-CJ1.8 26 "-42" 18G - 42G 48F-76F
MT-EC-DJ-CJ2.1 26 "-42" 18G - 42G 56F-88F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Durnukly operasiýa ulgamy bolan iki taraplaýyn kompýuter ulgamy.
2. quakkard gözegçisiniň üsti bilen aňsat işlemek we nagyşlary okamak üçin ýönekeý kompýuter ulgamy, çalt we täsirli
3.A USB enjamy nagyş maglumatlaryny aňsatlyk bilen saklamak we ulanmak üçin ulanylyp bilner
4 Asma sim ýaryşy podşipnik dizaýny, enjamyň işleýiş takyklygyny we täsir garşylygyny peseltmäge mümkinçilik berýär.
Şol bir wagtyň özünde, sürüjiniň energiýa sarp edilişi ep-esli azalýar.
5. heatylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýuminini aolly ulanmakwe kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak.
6. Adam gözüniň görüş ýalňyşlygyny işleýiş takyklygy bilen çalyşmak üçin bir tikiş sazlamasy,we ýokary takyklykly Archimedean sazlamasy bilen takyk ölçegli displeýDürli maşynlarda bir matanyň köpeltmek prosesi ýönekeý we aňsat.
7. Özboluşly maşyn bedeniniň gurluşy dizaýny, adaty pikirlenmäni bozýar we maşynyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.
8. Merkezi tikiş ulgamy, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.
9. “Double Jersey Machine” goşa şahanyň baglanyşyk gurluşyny kabul edýär,dişli yza gaýtmak sebäpli ýüze çykýan işlemegi netijeli ýok edip biler.
10. Iňňe aralygyny sazlamak we gulplama maşynynyň geçiriş bölegini bölmekiňňe aralygyny sazlanda geçirişiň durnuklylygyna täsir etmekden gaça durýar.

09710c7a

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary

    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!