Jübüt Jersi gulp trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Specificörite mata talaplary üçin “High-Presion Double Jersey Interlock Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňize laýyk gelmek üçin goşa ölçegli goşa jersi tegelek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-EC-DJ2.8 26 "-42" 18G - 46G 72F-120F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Saklanan sim ýaryşy podşipnik dizaýny, enjamyň işleýiş takyklygyny ýokarlandyrmaga we täsir garşylygyny peseltmäge mümkinçilik berýär.
Şol bir wagtyň özünde, sürüjiniň energiýa sarp edilişi ep-esli azalýar.
2. heatylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýuminini aolly ulanmakwe kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak.
3. Adam gözüniň görüş ýalňyşlygyny işlemegiň takyklygy bilen çalyşmak üçin bir tikiş sazlamasy,we ýokary takyklykly Archimedean sazlamasy bilen takyk masştab ekranyBirmeňzeş matany dürli maşynlarda köpeltmek prosesi ýönekeý we aňsat.
4. Özboluşly maşyn bedeniniň gurluşy dizaýny, adaty pikirlenmäni bozýar we maşynyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.
5. Merkezi tikiş ulgamy, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.
6. “Double Jersey Machine” goşa şahly baglanyşyk gurluşyny kabul edýär,dişli yza gaýdyş sebäpli ýüze çykýan işlemegi netijeli ýok edip biler.
7. Iňňe aralygyny sazlamak we gulplama maşynynyň geçiriş bölegini bölmekiňňe aralygyny sazlanda geçirişiň durnuklylygyna täsir etmekden gaça durýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň