Trikota Mach maşyn silindrleri

Gysga düşündiriş:

Maýer silindrini, Terrot silindrini, Fukuhara silindrini, Fukuhama silindrini, Unitex silindrini, Orizio silindrini gözleýärsiňizmi,
Kamer silindr, Jiunn uzyn silindr, Jingmei silindr, Wellknit silindr, Welltex silindr, Hengy silindr,
Taifan silindr, ýabany silindr, Baýuan silindr, Runşan silindr, LKM silindr, LISKY silindr,
Kaixing silindr, Fufang silindr, HUIXING silindr , Hongshuo silindr,
Longbao silindr, Baoxiang silindr, Biaoda silindr, ongongthin silindr,

Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Trikota sil silindrleriniň köpüsini şu ýerden tapyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş bahasy: toplum üçin ABŞ 1200-3000
Iň az sargyt mukdary: 1 toplum
Üpjünçilik ukyby: ýylda 15000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T.
Morton silindri, import edilýän Japanaponiýa materiallaryny ulanyp, 40-dan gowrak proses bilen seresaplylyk bilen işlenýär.Önümiň takyklygy 0.01mm aralygynda bolup biler.Heatörite ýylylyk bejergisinden soň, silindr ömri uzak wagtlap ulanyp biler, oňat aşaga garşylyk we durnuklylyk bilen.
Silindrimiz, trikota tr trubkanyň iňňe ýolundaky öçürilmezden ýa-da titremezden, ömrüňi ulanyp iňňäni uzaldyp we matanyň hilini üpjün edip biler.
Hytaýda iri tegelek maşyn öndürijileri bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlygy dowam etdirdik.Olaryň köpüsi silindrlerimizi ýokary baha we baha bilen ulanýarlar.
Önümçilik prosesi:
Çig mal → Torna gaýtadan işlemek → CNC Dik torna gaýtadan işlemek → edarym önümleri barlamak → freze ýeri → Polat çukurlaryny düzmek aty ýylylygy bejermek → üweýji maşyn → Polishing

I3_P9 $ I [IY7 [J6BMG38XAME

 

 

ÜPJÜNÇILIGimiz: 

1. Tejribe we bazarlar:

Zawodymyzda gözleg we satmak boýunça 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bar.Önümler dünýäniň çar künjeginde gowy ýüzýär, müşderilerden köp öwgi alýar.

2. Hil gözegçiligi

1. Çig maly öndürmezden ozal barlamak.

2. Gurulmazdan ozal birin-birin barlamak

3. Önümçilik wagtynda birin-birin barlamak

4. gaplamazdan ozal birin-birin barlamak.

5. gowşurmazdan ozal bir gezek barlamak.

 

Soraglar:

1. Nädip edip bilerIhyzmatdan soň almalymy?

Bizden dörän kynçylyklar bolsa ätiýaçlyk şaýlaryny mugt ibereris.Erkekler tarapyndan döredilen mesele bolsa, ätiýaçlyk şaýlaryny hem iberýäris, ýöne tölegli.Islendik mesele, göni bize jaň edip bilersiňiz.

2. Bahaňyz bäsdeşlik edýärmi?

Diňe üpjün edýän gowy hilli maşyn.Elbetde, ýokary önüm we hyzmat esasynda size iň oňat zawod bahasyny bereris.

3. Wbizi saýlaýarsyňyzmy?

Biz ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň, AAA şertnamasy we ygtybarly kärhanalaryň biri.Biz Hytaýda tegelek trikota machine maşynynyň öndürijisidiris we ISO9001 we CE şahadatnamasyny aldyk.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!