Trikota Mach maşyn silindrleri

Gysga düşündiriş:

Maýer silindrini, Terrot silindrini, Fukuhara silindrini, Fukuhama silindrini, Unitex silindrini, Orizio silindrini gözleýärsiňizmi,
Kamer silindr, Jiunn uzyn silindr, Jingmei silindr, Wellknit silindr, Welltex silindr, Hengyi silindr,
Taýfan silindr, ýabany silindr, Baýuan silindr, Runşan silindr, LKM silindr, LISKY silindr,
Kaixing silindr, Fufang silindr, HUIXING silindr , Hongshuo silindr,
Longbao silindr, Baoxiang silindr, Biaoda silindr, ongongthin silindr,

Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Trikota sil silindriniň köpüsini şu ýerden tapyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş bahasy: toplum üçin ABŞ 1200-3000
Iň az sargyt mukdary: 1 toplum
Üpjünçilik ukyby: ýylda 15000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T.
Morton silindri, import edilýän Japanaponiýa materiallaryny ulanyp, 40-dan gowrak proses bilen seresaplylyk bilen işlenýär.Önümiň takyklygy 0.01mm içinde bolup biler.Heatörite ýylylyk bejergisinden soň, silindr ömri gowy ulanmaklyga, oňat aşaga garşylyk we durnuklylyk bilen kepillendirip biler.
Biziň silindrimiz, trikota tr trubkanyň iňňe ýolundaky öçürilmezden ýa-da titremezden, ömrüňi ulanyp iňňäni uzaldyp, matanyň hilini üpjün edip biler.
Hytaýda iri tegelek maşyn öndürijileri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirdik.Olaryň köpüsi silindrlerimizi ýokary baha we baha bilen ulanýarlar.
Önümçilik prosesi:
Çig material → Torna gaýtadan işlemek → CNC Dik torna gaýtadan işlemek → etarym önümleri barlamak → Düwürtik ýeri → Polat ýeri gurmak → atylylygy bejermek → üweýji maşyn → Polishing

I3_P9$I[IY7[J6BMG38XAME


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň