Trikota Mach maşyny öwürmek toplumy

Gysga düşündiriş:

Köne enjamyňyz üçin “Single Jersey”, “Terry” we “Fleece Convertion Kit” -i gözleýärsiňizmi, şonuň üçin derrew dürli mata sargyt etmek üçin öwrülişik toplumyny üýtgetmek arkaly.
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Örän ökde öwrülişik toplumyny üpjün edijini şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iş bahasy: toplumy üçin 6500-10000 ABŞ
Iň az sargyt mukdary: 1 toplum
Üpjünçilik ukyby: ýylda 10000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Trikota Mach maşyny öwürmek toplumy şulary öz içine alýar:
1 Çümdüriji kamera
2 çümdüriji kamera gutusy
3 silindrli kamera
4 silindr
5 ýüplük daşaýjy
6 Iýmitlendiriji halka
7 kamera nurbat
Öwürmek toplumyny ýasamak üçin haýsy maglumatlar gerek:
1 silindr çyzgysy
2 çümdüriji kameranyň nusgasy
3 Sinker Cam Box Sample (Iňňe derwezesi bar bolsa, iňňe derwezesi Kam Box Box nusgasy hem gerek)
4 silindrli kameranyň nusgasy
5 silindrli kamera gutusy nusgasy (Iňňe derwezesi bar bolsa, iňňe derwezesi kamera gutusy nusgasy hem gerek)
6 Aýlaw plitasynyň çyzgysy
7 Plastinka eýesiniň beýikligini aýlaň
8 iňňe belgisi
9 Gämi nusgasy
Şeýle maglumatlary hödürläp bilmeýän bolsaňyz, inerenerimiz ähli ölçegleri alyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň