Trikota Mach maşyny öwürmek toplumy

Gysga düşündiriş:

Köne enjamyňyz üçin “Single Jersey”, “Terry” we “Fleece Convertion Kit” gözleýärsiňizmi, derrew dürli mata sargyt etmek üçin öwrüliş toplumyny üýtgetmek arkaly.
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Örän ökde öwrülişik toplumyny üpjün edijini şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iş bahasy: toplumy üçin 6500-10000 ABŞ
Iň az sargyt mukdary: 1 toplum
Üpjünçilik ukyby: ýylda 10000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Trikota Mach maşyny öwürmek toplumy şulary öz içine alýar:
1 gark ediji kamera
2 çümdüriji kamera gutusy
3 silindrli kamera
4 silindr
5 ýüplük daşaýjy
6 Iýmitlendiriji halka
7 kamera nurbat
Öwürmek toplumyny ýasamak üçin haýsy maglumatlar gerek:
1 silindr çyzgysy
2 çümdüriji kameranyň nusgasy
3 çümdüriji kamera gutusy nusgasy (Iňňe derwezesi bar bolsa, iňňe derwezesi kamera gutusy nusgasy hem gerek)
4 silindrli kameranyň nusgasy
5 silindrli kamera gutusy nusgasy (Iňňe derwezesi bar bolsa, iňňe derwezesi kamera gutusy nusgasy hem gerek)
6 Aýlaw bazasynyň çyzgysy
7 Esasy plastinka eýesiniň beýikligi
8 iňňe belgisi
9 Gämi nusgasy
Şeýle maglumatlary hödürläp bilmeýän bolsaňyz, inerenerimiz ähli ölçegleri alyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!