Ip tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Specificörite 2X2 Rib trikota fabric mata zerurlygy üçin ýokary durnukly Rib trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňize has laýyk gelmek üçin Hytaýda iň oňat süýüm trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-EC-RB2.1 26 "-42" 18G - 46G 56F-88F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Asma sim ýaryşy podşipnik dizaýny, enjamy ýokary durnuklylyk we takyklyk bilen işlemäge mümkinçilik berýär.
2. heatylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýuminini aolly ulanmak.
3. Adam gözüniň görüş ýalňyşlygyny işleýiş takyklygy bilen çalyşmak üçin bir tikiş sazlamasy,we ýokary takyklykly Archimedean sazlamasy bilen takyk ölçegli displeýDürli maşynlarda bir matanyň köpeltmek prosesi ýönekeý we aňsat.
4. Özboluşly maşyn bedeniniň gurluşy dizaýny, adaty pikirlenmäni bozýar we maşynyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.
5. Merkezi tikiş ulgamy, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.
6. “Double Jersey Machine” goşa şaft baglanyşyk gurluşyny kabul edýär,dişli yza gaýtmak sebäpli ýüze çykýan işlemegi netijeli ýok edip biler.
7. Iňňäniň aralygyny sazlamak we gulplama maşynynyň geçiriş bölegini bölmekiňňe aralygyny sazlanda geçirişiň durnuklylygyna täsir etmekden gaça durýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!