Trikota Mach maşyn dolandyryş paneli

Gysga düşündiriş:

Trikota machine maşyn dolandyryş panelini öndürmegiň has gowy hilini gözleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Bu ýerde aňsat işleýän trikota Mach maşyn paneli tagtasyny tapyp bilersiňiz.

Iş bahasy: PC üçin 100-200 ABŞ dollary
Iň az sargyt mukdary: 1 sany
Üpjünçilik ukyby: ýylda 35000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar:
1. Tegelek trikota machine enjamy üçin ýokary hilli elektron bölekleri.
2. Bu ugurda 20 ýyldan gowrak hünär önümçiligi.
“Morton” köp funksiýaly mikro prokatly trikota control kontrolleýjisi. Bu ýörite işlenip taýýarlanan mikro gaýtadan işlenen trikota control kontrolleýeri, trikota industry pudagynda bir ýyllyk tejribämiziň jemidir. Bu hem bazardaky iň ösen we durnukly mikro gaýtadan işlenen trikota control gözegçisi.
Mikro görnüşli trikota control gözegçimiz aşakdaky ýaly ýeke-täk patentlere eýe. Programma üpjünçiliginiň öz-özüne gözegçilik funksiýasy: adaty bolmadyk päsgelçilik sebäpli gözegçiniň ýapylmagynyň öňüni alyp biler.
Apparat bölekleriniň öz-özüni barlamak funksiýasy: elektron bölekleriniň zaýalanmagy sebäpli ýüze çykýan adaty bolmadyk signallaryň ýitmegi sebäpli mehaniki böleklere we adam bedenine zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.
Naprýatageeniýäniň tolkun şekillendirilmegi üçin ajaýyp gorag zynjyry:
Underyldyrym ýa-da adaty naprýa .eniýe sebäpli kontrolleýere zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.Erbet gurşawda-da kadaly işläp biler.
Dolandyryş panelinde aýlanma tizligini gönüden-göni sazlap bolýar: amal: H: 0 60 bölümleýin düzediş.Inç: L: 0 60 bölümleýin düzedişler.
Maşyn platformasynyň ýumşak durmagy funksiýasy:
Positioner togtadylanda, titremäni döwmek hadysasy maşyn platformasynda bolmaz.
Dolandyryş paneliniň dürli bölekleriň funksional beýanynyň görnüşi:
1. lightagtylygy görkezýän ýüplügiň döwülmegi
2. lightagtylygy görkezýän aşaky ýüplügiň döwülmegi
3.Nedle anormal görkeziji
4. Aýrylyşýan matany döwüň
5.Oag anormal görkeziji
6.Air anormal indiwator
7.Inverter anormal görkeziji


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!