Trikota Mach maşynynyň togalanýan ulgamy

Gysga düşündiriş:

Enjamyňyzdan çykarylýan ululygyň nämedigini bilmek isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Dogry ululykdaky şemaly saýlamak üçin haýsy maglumatlaryň has möhümdigini size görkezip bileris.

FOB bahasy: toplum üçin ABŞ 550-2700
Iň az sargyt mukdary: 1 toplum
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMATLARY ALY ..

Spesifikasiýa uzynlygy L: mm 650 700 750 800 850 900 950 1000
Aýlanýan diametri φ 950 1000 1050 1100 1150 1200 1230 1250

 

Spesifikasiýa uzynlygy L: mm 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1400 1500
Aýlanýan diametri φ 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1650 1750

GYSGAÇA GÖRNÜŞ FABRIK GÖRNÜŞ STANDY

Machine Spe 16-20 ″ 22-24 ″ 26-28 ″ 30-34 ″ 36-38 ″ 40-42 ″ 44-46 ″
Uzynlyk 650-800 850-1000 1100-1200 1250-1350 1350-1450 1450-1550 1550-1700
Düzülip bilýän diapazon L: mm 450-550 550-750 750-1100 850-1250 950-1350 1100-1600 1100-1600

1. Maşyn ýygnamak
Esasy plastinka A11 (daşky dismetr φ320, nurbat deşiginiň arasyndaky aralyk 00300); üç burçly merkeze ýygnaň we M8X25 nurbat bilen berkidiň.
2. Diş çalşygynyň ulanylyşy
A1 Halfarym dişli üýtgeýän sazlaýjy düwmesi (1 çalt - 1/2 haýal)
A2 Takmynan sazlamak düwmesi (Çalt - D haýal)
A3 Seresaplyk bilen sazlamak düwmesi (1 çalt - 17 haýal)
3. Guşak sazlamagyň usuly (A8 / A9)
A8 we A9 matany berk ýa-da ýumşak etmek üçin egriji taýagy biri-biri bilen sazlaň, saga öwrülmek berk we çepe öwrülmek boş.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!