Rib Cuff tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Çeňňek zerurlygy üçin hünärmen Rib Cuff Trikota Mach Machine önümini tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňizi has gowy kanagatlandyrmak üçin has ýokary önümçilik “Cuff Making Machine” hödürläp bileris.

FOB bahasy: toplumy üçin ABŞ 8000-15000
Iň az sargyt mukdary: 1 toplum
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T, L / C.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT

1 Haryt görnüşi Rib Cuff tegelek trikota Mach enjamy
2 Model belgisi MT-SRC
3 Marka ady MORTON
4 Naprýa / eniýe / ýygylyk 3 Faza, 380V / 50HZ
5 Motor güýji 1.5 at güýji
6 Ölçegi (L * W * H) 2m * 1,4m * 2.2m
7 Agram 0.9T
8 Ulanylýan ýüplük materiallary Pagta, poliester, çinlon , sinteriki süýüm, gapak likra we ş.m.
9 Mata ulanylyşy Gap-gaç, ýaka, aýak açmak, kubok örtügi, akylly sesli gürleýji mata, öý goşlary we ş.m.
10 Reňk Ak we ak
11 Diametri 4 "-24"
12 Gauage 5G-24G
13 Iýmitlendiriji 1F-2F / Inç
14 Tizlik 50-70 RPM
15 Çykyş 5kgs-220 kg 24 sag
16 Gaplamak maglumatlary Halkara standart gaplama
17 Eltip bermek Goýum alandan soň 30 günden 45 güne çenli

 

ÜPJÜNÇILIGimiz

1. Öz zawodymyz bolansoň, size iň bäsdeş bahalary we hili hödürläp bileris. Bu agent töleglerini ep-esli tygşytlar we siziň üçin çykdajylary azaldar.

2. Top Hil: Bizde berk gözegçilik ulgamy bar we bazarda gowy abraýdan peýdalanýarys.

3. Çalt we tygşytly eltip bermek: ippingük daşaýan kompaniýa bilen biziň arasynda uly arzanladyş bilen uzak möhletli şertnama hyzmatdaşlygy ýola goýuldy.

 

Sorag-jogap

1. ippingüklemezden ozal synag edilen önümler barmy?

Hawa, elbetde.Ippingüklemezden ozal enjamymyzyň hemmesi 100% QC boldy.Gaplamazdan ozal her maşyny barlaýarys.

2. Hil kepilligiňiz nähili?

Müşderilere 100% hil kepilligi bar.Islendik hil meselesi üçin jogapkärçilik çekeris.

3. Sargyt goýmazdan ozal zawodyňyza baryp bilerismi?

Hawa, işewürlik üçin gowy gatnaşyk gurmak gowy zat.

4. Ulanylanda enjam meselesini nädip çözmeli?

Suratlar bilen baglanyşykly mesele barada bize e-poçta iberiň ýa-da kiçijik wideo has gowy bolar, meseläni taparys we çözeris.Eger döwülse, size täze mugt bölek ibereris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary

    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!