Terri trikota Mach maşynyny tersine

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talapyňyz üçin hünärmen Terri Trikota Mach Maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Örän ýokary hilli Velor Trikota Mach maşynyny ösdürip ýetişdirmekde, çotmakda, gyrkmakda ulanyp bileris,
we süri we polýar ýüň ýaly dürli matalary ýasamak üçin gutarandan soň nagyş.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-EC-RT2.0 30 "-38" 16G - 24G 60F-76F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Saklanan sim ýaryşy podşipnik dizaýny, enjamyň işleýiş takyklygyny ýokarlandyrmaga we täsir garşylygyny peseltmäge mümkinçilik berýär.
Şol bir wagtyň özünde, sürüjiniň energiýa sarp edilişi ep-esli azalýar.
2. heatylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýuminini aolly ulanmakwe kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak.
3. Adam gözüniň görüş ýalňyşlygyny işlemegiň takyklygy bilen çalyşmak üçin bir tikiş sazlamasy,we ýokary takyklykly Archimedean sazlamasy bilen takyk masştab ekranyBirmeňzeş matany dürli maşynlarda köpeltmek prosesi ýönekeý we aňsat.
4. Özboluşly maşyn bedeniniň gurluşy dizaýny, adaty pikirlenmäni bozýar we maşynyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.
5. Merkezi tikiş ulgamy, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.
6. Çümdüriji plastinkanyň deformasiýasyny aradan aýyrýan täze çümdüriji plastinka düzediş dizaýny.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň