Terri trikota Mach enjamyny tersine

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyz üçin hünärmen Terri Trikota Mach Maşyn önümini tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Örän ýokary hilli Velor Trikota Mach maşynyny hödürläp bileris, götermekde, çotmakda, gyrkmakda,
we sürü we polýar ýüň ýaly dürli matalary taýýarlamak üçin gutarandan soň nagyş.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-EC-RT2.0 30 "-38" 16G - 24G 60F-76F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Asma sim ýaryşy podşipnik dizaýny, enjamyň işleýiş takyklygyny ýokarlandyrmaga we täsir garşylygyny peseltmäge mümkinçilik berýär.
Şol bir wagtyň özünde, sürüjiniň energiýa sarp edilişi ep-esli azalýar.
2. heatylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýuminini aolly ulanmakwe kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak.
3. Adam gözüniň görüş ýalňyşlygyny işleýiş takyklygy bilen çalyşmak üçin bir tikiş sazlamasy,we ýokary takyklykly Archimedean sazlamasy bilen takyk ölçegli displeýDürli maşynlarda bir matanyň köpeltmek prosesi ýönekeý we aňsat.
4. Özboluşly maşyn bedeniniň gurluşy dizaýny, adaty pikirlenmäni bozýar we maşynyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.
5. Merkezi tikiş ulgamy, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.
6. Çümdüriji plastinkanyň deformasiýasyny aradan aýyrýan täze çümdüriji plastinka berkitme dizaýny.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!