Üç sapak ýüplükli tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Single Jersey Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Soňra gerekli ýere geldiňiz, Hytaýda togtadylan sim ýaryş dizaýny bolan ýeke-täk önüm.
Islegiňize laýyk gelmek üçin “Precision Single Jersey Machine” -ny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT
MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-TF3.0 26 ″ -42 ″ 12G - 22G 78F-126F
MT-TF3.2 26 ″ -42 ″ 12G - 22G 84F-134F
Aýratynlyklary:

1.Kam gutusynyň esasy böleklerinde ýokary öndürijilikli demir ulanmak.

2. Her bir enjam üçin eltip bermezden ozal maşyn synagy.Müşderä hasabat, surat we wideo hödürlener.

3.Hünär we ýokary bilimli tehniki topar, ýokary aşaga çydamly öndürijilik, ýokary ýylylyga çydamly öndürijilik.

4. Merkezi tikiş ulgamy bilen, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.

5. Täze çümdüriji plastinkany düzeltmek dizaýny, çümdüriji plastinkanyň deformasiýasyny aradan aýyrýar.

6. 4 ýodajyk kameranyň dizaýnyny kabul etmek, has ýokary önümçilik we has ýokary hilli enjamyň durnuklylygyny ýokarlandyrdy.

7.Bu maşyn, mehanika, dinamika, dokma ýörelgesi we ergonomika dizaýny üçin sintezdir.

8.Ol owadan görnüş, ýerlikli we amaly gurluş hökmünde görkezilýär.

9. Komponentleriň işleýşine we matanyň talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

10. Dürli ýüplük materiallaryny ulanyp, aýlaw ýüplügi, arka ýüplügi, ýüplügi bir topara üç ýüplügi üýtgedip, gowy aýlawly edip bilersiňiz.

11.MORTON markasy Üç sapak ýüplük trikota Mach maşyn çalşygy seriýasyny, öwrülişik toplumyny çalşyp, Jersi trikota machine maşynyna we Terri trikota machine maşynyna çalşyp bolar.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň