Üç sapak ýüplükli tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyz üçin “Single Jersey Trikota Mach Machine” önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Soňra gerekli ýere geldiňiz, biz Hytaýda togtadylan sim ýaryş dizaýny bolan ýeke-täk önüm.
Islegleriňize laýyk gelmek üçin “Precision Precision Single Jersey” maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT
MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-TF3.0 26 ″ -42 ″ 12G - 22G 78F-126F
MT-TF3.2 26 ″ -42 ″ 12G - 22G 84F-134F
Aýratynlyklary:

1. Kamera gutusynyň esasy böleklerinde ýokary öndürijilikli demir ulanmak.

2. Her maşyn üçin eltmezden ozal berk maşyn synagy.Hasabat, surat we wideo müşderä hödürlener.

3.Hünär we ýokary bilimli tehniki topar, ýokary aşaga çydamly öndürijilik, ýokary ýylylyga çydamly öndürijilik.

4. Merkezi tikiş ulgamy bilen, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.

5. Täze çümdüriji plastinkany düzeltmek dizaýny, çümdüriji plastinkanyň deformasiýasyny aradan aýyrýar.

6. 4 track kameranyň dizaýnyny kabul etmek, has ýokary önümçilik we has ýokary hilli enjamyň durnuklylygyny ýokarlandyrdy.

7.Bu maşyn material mehanikasy, dinamika, dokma ýörelgesi we ergonomika dizaýny üçin sintezdir.

8.Bu owadan görnüş, ýerlikli we amaly gurluş hökmünde görkezilýär.

9. Komponentleriň işleýşine we mata talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

10. Dürli ýüplük materiallaryny ulanyp, aýlaw ýüplügi, arka ýüplügi, ýüplügi bir topara üç ýüplügi üýtgedip, gowy aýlawly edip bilersiňiz.

11

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!