Köpugurly ýokary üýşmek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talapyňyz üçin ökde köp funksiýaly ýokary üýşmek trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklyk köp funksiýaly ýokary üýşmek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDERS

MT - E-- HP

30 "-38" 16-26G 16F-24F

Maşyn aýratynlyklary:

1.Multifunksional ýokary üýşmek trikota Mach enjamy heatylylygyň bölünişini gowulandyrmak we kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2. Adam gözüniň görüş ýalňyşlygyny işlemegiň takyklygy bilen çalyşmak üçin bir tikiş sazlamasy we ýokary takyklykly Archimedean sazlamasy bilen takyk ölçegli displeý, dürli maşynlarda şol bir matanyň köpeltmek işini ýönekeý we aňsatlaşdyrýar.

3.Multifunksional ýokary üýşmek trikota Mach enjamy, şeýle hem köp funksiýaly aýlawly trikota machine enjamy diýilýär.

4. Maşynlary sazlamak üçin aňsatlyk bilen iňňeleriň we pyçaklaryň dizaýny, aýlawyň uzynlygy çäkli, ýokary we pes üýşmeleňleriň köp görnüşi, ortaça galyňlygy, guramagynyň erbet täsiri ýaly adaty meseläni çözüp biler.Bir maşyn bilen ýaramazlaşan mata ýüzügi dürli aýlaw beýikliklerine eýe bolup biler.

5.Bu maşyn material mehanikasy, dinamika, dokma ýörelgesi we ergonomika dizaýny üçin sintezdir.

6.Multifunksional ýokary üýşmek trikota Mach enjamy owadan görnüşi, ýerlikli we amaly gurluşy hökmünde görkezilýär.

7.Komponentleriň işleýşine we matanyň talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir senagatda ýokary derejeli materiallary we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

8.Koreýadan mata we indentasiýa bilen girizilen ilkinji içerki özboluşly tehnologiýa.Iňňe pyçak dizaýny bilen özboluşly üçburçluga eýe.Gorizontal we wertikal zolak mata, deň däl saçlar we diferensial boýag ýaly köp sanly adaty meseleleriň öňüni alyp biler.

GÖRNÜŞ ARERI:

Bu enjam dokalan materiallara himiki süýümli ýüpek seriýasy, pagta, arassa ýüň ýüplük we ýokary süýüm hökmünde ulanylýar.Merjen kassiri, karp kassiri, Kirin kassiri, mahmal, günebakar kassiri, Tawus kassiri, köpürjik kassiri, pagta kassiri, guzy ýüňi, aşa ýumşak ýaly koreý kassirini dokap biler. kassir we arka ýüň.Egin-eşik, asma, düşek, oýunjak, divan mata, haly, ýorgan we awtoulag ýassygy üçin ulanylýar.Matalar tekiz we giň maksat bilen bazaryň derwaýys zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler!

3919030
391476

Multifunctional High Pile Knitting Machine2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň