ABŞ-nyň dokma we egin-eşik eksporty azaldy

ABŞ-nyň dokma we egin-eşik eksporty 2023-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary aralygynda 3,75% aşaklap, 9,907 milliard dollar boldy, Kanada, Hytaý we Meksika ýaly esasy bazarlarda pese gaçdy.
Munuň tersine, Gollandiýa, Angliýa we Dominikan respublikasyna eksport artdy.
Kategoriýalar boýunça egin-eşik eksporty 4,35% ýokarlandymata, ýüplük we beýleki eksport azaldy.

ABŞ dokma eksporty we a2

ABŞ-nyň Söwda ministrliginiň Dokma we egin-eşik ofisiniň (OTEXA) berýän maglumatlaryna görä, ABŞ-nyň dokma we egin-eşik eksporty 2023-nji ýylyň ilkinji bäş aýynda 3,75% azaldy we 9,907 milliard dollar boldy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 10,292 milliard dollar.
Iň gowy on bazaryň arasynda Gollandiýa dokma we egin-eşik önümleri 2023-nji ýylyň ilkinji bäş aýynda 23,27% artyp, 20,6623 million dollara ýetdi.Angliýa (14,40%) we Dominikan respublikasyna (4,15%) eksport artdy.Şeýle-de bolsa, Kanada, Hytaý, Gwatemala, Nikaragua, Meksika we Japanaponiýa iberilen önümler 35,69 göterime çenli azaldy.Bu döwürde Amerikanyň Birleşen Ştatlary Meksikany 2,884.033 million dollarlyk dokma we egin-eşik bilen üpjün etdi, ondan soň Kanada 2240,976 million dollar, Gondurasa 559,20 million dollar berdi.

ABŞ-nyň dokma eksporty we a3

Mata

Kategoriýalar boýunça şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda geýim eksporty geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4,35% artyp, 3,005094 milliard ABŞ dollaryna, mata eksporty 4,68% azaldy we 3,553589 milliard ABŞ dollaryna ýetdi.Şol döwürde,ýüplügiň eksportykosmetika we dürli harytlar degişlilikde 7,67 göterim azaldy we 1,761,41 million dollar, 10,71 göterim azaldy we 1,588,458 million dollar boldy.
ABŞdokma we egin-eşik eksporty2021-nji ýylda 22,652 milliard dollar bilen deňeşdirilende 2022-nji ýylda 9,77 göterim ýokarlap, 24.866 milliard dollara ýetdi. Soňky ýyllarda ABŞ-nyň dokma we egin-eşik eksporty ýylda 22-25 milliard dollar aralygynda galdy.2014-nji ýylda 24,418 milliard dollar, 2015-nji ýylda 23,622 milliard dollar, 2016-njy ýylda 22,124 milliard dollar, 2017-nji ýylda 22,671 milliard dollar, 2018-nji ýylda 23,467 milliard dollar we 2019-njy ýylda 22,905 milliard dollar boldy. 2020-nji ýylda pandemiýa sebäpli bu görkeziji 19,330 milliard dollara çenli azaldy.


Iş wagty: Iýul-19-2023
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!